Redovisning

Vi hjälper dig med din bokföring så du kan koncentrera dig på att driva ditt företag.

Du kan välja att bokföra själv och anlita oss bara för bokslut eller deklaration.

Våra webbaserade program gör det också möjligt att fördela arbetet enligt en modell som vi tillsammans finner är lämpligast för just ert företag och era önskemål.

Varje månad upprättas en avstämd månadsrapport som ger en tydlig och rättvisande bild av företagets ekonomi. En bra redovisning och rapportering ger företaget ett bra beslutsunderlag vilket är ett måste för företagaren och företagets framtid.