Löner

Oavsett om din löneadministration är liten eller stor så kan vi hantera ditt företags lönefunktion:

Upprättande av anställningsavtal, uträkningar av löner, övertid, ob och traktamenten, bilförmån, semesterlöner, utbetalningar och rapporter, kontrolluppgifter, statistik och pensionsadministration samt underlag till skattedeklaration.

Tillsammans går vi igenom dina behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

Vi arbetar i moderna och flexibla system med inrapportering via webben.