Bouppteckningar

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

En bouppteckning skall skickas in inom fyra månader till Skatteverket efter dödsfallet.

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknade. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun och göra en dödsboanmälan, som då ersätter bouppteckningen.